makers
23 juli 1572. Roermond wordt wereldnieuws

Rob Dückers

Met deze tentoonstelling werd het sombere jubileum van de inname van Roermond door de troepen van Willem van Oranje op 23 juli 1572 herdacht. In het tumult dat op die inname volgde, verloren 23 Roermondenaren (vrijwel allemaal geestelijken) het leven. Met name de moord op 12 kartuizer monniken en de secretaris van de bisschop zorgde voor felle en verontwaardigde reacties in de gehele katholieke wereld. Tot ver buiten de landsgrenzen raakte het nieuws bekend en vele kunstwerken in binnen- en buitenland zijn gewijd aan deze zwarte bladzijde van de Roermondse geschiedenis. 

PODIUM GEVEN
Zelfs in recente publicaties is dit verhaal als een voetnoot in de geschiedenis behandeld. Dit voornamelijk omdat dit Willem van Oranje in een kwaad daglicht zou kunnen stellen. Het doel was om meer bekendheid te geven hieraan, door naar aanleiding van het jubileum een kleine tentoonstelling in te richten. Deze tentoonstelling liep van 23 juli tot en met 31 oktober 2022 en trok meer dan 2500 bezoekers.

CAROLUSKAPEL
Projectleider van deze tentoonstelling was Rob Dückers, kunsthistoricus met een brede museale ervaring en Roermondse roots. “De tentoonstelling toonde een vijftiental belangrijke stukken uit verschillende collecties”, aldus Dückers. “Deze werden aangevuld met audiovisuele presentaties, ingericht op de plek waar zich 450 jaar geleden dit drama heeft afgespeeld: de Caroluskapel in Roermond, waar het gebeente van de slachtoffers van deze ramp nog steeds in reliekkasten wordt bewaard.”

ACTUELE CONTEXT
Daarnaast zijn een aantal goed bezochte evenementen georganiseerd, waaronder een herdenkingsmis en een minisymposium op 23 juli en daarnaast een publieksevent op 22 oktober. Middels gastlessen, lezingen en rondleidingen is ook het educatieve aspect daarbij niet uit het oog verloren. Het doel was ook om het in een actuele context te plaatsen. “Zowel in de tentoonstelling als in de evenementen werden de parallellen met vergelijkbare hedendaagse situaties
gezocht en geduid”, aldus Dückers.

KENNISMAKING
Dit is goed gelukt. “De pers heeft dit project goed opgepakt. Landelijke, regionale en plaatselijke media hebben uitvoerig aandacht besteed aan de tentoonstelling en de evenementen. Een en ander heeft erin geresulteerd dat de gebeurtenis van 1572 in Roermond door een aantal organisaties blijvend is opgenomen in hun educatieve activiteiten - en dus wordt gezien als een verhaal dat waardevol is om door te geven aan nieuwe generaties. Voor Roermond heeft dit project een meerwaarde gehad. Veel van de bezoekers kwamen van ­buiten de stad en zelfs buiten de regio. Het is voor hen een aanleiding geweest kennis te maken met het rijke cultuurgoed en de bewogen geschiedenis van de stad, en veelal ook om deze eerste - of een eerdere - kennismaking te verdiepen.”