Ruimte geven aan
creatieve makers!
Maakplaats werkt als een stimulans  voor makers  en culturele ondernemers  om projecten op tezetten die inhoudelijk vernieuwend  zijn en met impact  in de
brede samenleving ''

WETHOUDER
Felixvan Ballegooij

Maakplaats verrijkt en versterkt de bestaande culturele basisinfrastructuur van Roermond. Initiatiefnemers die eerder niet in beeld waren worden door de projecten die vanuit Maakplaats zijn ontwikkeld, zichtbaar en krijgen een kans zich te ontwikkelen als kunstenaar of artiest.

Gemeente Roermond omarmt de rol van cultuur als verbinder in de samenleving. Cultuur is namelijk uitermate geschikt om verschillende mensen, organisaties, bedrijven en ideeën samen te brengen.

Via een bottom-up en persoonlijke werkwijze maken we samen de culturele infrastructuur sterker en divers, Maakplaats is hier een belangrijke aanjager van. Middels de subsidieregeling ‘Culturele Maakplaats Roermond 2023-2026’ kunnen we hier ook gericht invulling aan geven.

Via Maakplaats beoordelen we niet alleen de projectplannen en subsidieaanvragen, maar helpen makers op weg en brengen we ze bij elkaar. Makers / initiatiefnemers kunnen ter inspiratie andere makers ontmoeten door deel te nemen aan de inloopmomenten of een quickscangesprek aanvragen. Zo brengen we goede ideeën en talent aan het rollen.

HEY CREATiEF TALENT!
MELD JE AAN
REDACTIERAAD

Jouw idee of plan ingediend? Makers staan vervolgens in direct contact met de Redactieraad Culturele Maakplaats die alle projectplannen beoordeelt. De redactieraad beoordeelt de aanvraag op basis van jouw projectplan. Ook kun je een persoonlijk gesprek aanvragen waarin jouw plan mondeling kan worden toegelicht en de redactieraad verdiepende vragen kan stellen. Ook kun je naar één van de inloopmomenten komen.

ESTHER

VAN HINSBERG

GINO

VRANKEN

GUY

KESSELS

SANNE

TONNAER

Wie worden onze scouts?

De ogen en oren van Maakplaats zijn onze scouts. Allen diepgeworteld in de culturele wereld van Roermond weten zij als geen ander talent te herkennen. Elke scout heeft ook zijn eigen achtergrond en discipline, dans, kunst, taal, muziek en theater. We zijn op dit moment nog volop in gesprek met onze scouts. Binnenkort maken wij ze bekend. Stay tuned!