makers
het roertje

Hanneke Drohm

Het Roertje is dé lokale kinderkrant voor alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar in de gemeenten Roermond en Roerdalen. De papieren uitgave verschijnt acht keer per jaar en wordt verspreid via alle 25 basisscholen, 5 scholen voor speciaal onderwijs en openbare gelegenheden (oplage 4500). Het Roertje is voor alle kinderen gratis. Zo kunnen alle kinderen de krant lezen, arm of rijk, uit welk gezin ze ook komen, in welk gebied of welke buurt ze ook wonen of naar welke school ze ook gaan. 

GROTE MENSEN ONDERWERPEN
In Het Roertje krijgen alle onderwerpen een plek die ook in de ‘grote mensen’-krant aan bod komen: actualiteit, cultuur, sport, wonen, duurzaamheid, veiligheid en verkeer, puzzels. Het grote verschil is dat kinderen de hoofdrol spelen.
Opdrachten in de krant geven docenten handvatten om in de klas met de krant aan de slag te gaan. 

INITIATIEFNEMER
Kinderkrant Het Roertje is een initiatief van Hanneke Drohm (40) uit Posterholt. “Ik werkte bijna 14 jaar voor de ‘grote mensen’-krant De Limburger. Ik bedacht dat het tof zou zijn dat alle kinderen in de gemeenten Roermond en Roerdalen ook een eigen krant zouden krijgen. 

Daarop is een stichting opgericht, Stichting Kindermedia Midden-Limburg, met mij als voorzitter, Martine van de Venne als secretaris en Marcel Schmitz als penningmeester. Deze stichting geeft Het Roertje uit. De krant wordt gemaakt door enthousiaste vrijwilligers en ZZP’ers. En natuurlijk - het allerbelangrijkste - door de kinderen die tekeningen, gedichten, foto’s en moppen insturen en hun verhalen vertellen.”

MENING VORMEN
“Het Roertje is niet alleen superleuk om te lezen, de kinderkrant streeft ook een aantal doelen na. Zo wil het kinderen stimuleren om beter en met meer plezier te gaan lezen. Ook draagt het op een leuke manier bij aan de taalontwikkeling van kinderen én van laaggeletterde ouders en/of verzorgers. Kinderen worden door de krant ook meer betrokken bij hun wijk en stad en het helpt hen bij het
vormen van een mening.”

ONTWIKKELINGEN
Het Roertje is voor het eerst verschenen op 7 april 2022. Er zijn in 2022 acht uitgaves uitgebracht. Ook in 2023 komen er weer acht uitgaves van de kinderkrant. Het streven is ook te starten met een editie in de gemeente Echt-Susteren.